Hvordan arbejder jeg

Jeg er uddannet i den fænomenologiske, eksistentielle og oplevelsesorienterede metode, hvilket betyder, at jeg tilstræber at møde dig åbent med accept og empati. Relationen mellem os har afgørende betydning for om forløbet bliver vellykket.

Ved hjælp af undersøgende og udforskende spørgsmål udfolder vi i terapien forskellige aspekter af dit tema, og undersøger, hvordan det indvirker på dit liv. I det arbejde berører vi både tanker, handlinger, følelser og kropssansninger.

Det kan mange gange også give mening at undersøge, og arbejde med, dine ressourcer.

Ud over ovenstående inddrager jeg også elementer fra den neuroaffektive og den emotionsfokuserede metode. Jeg modtager løbende supervision fra dygtige supervisorer indenfor de nævnte områder.

​Adresse Valby

Hvide hus

Valbygårdsvej 64A
​2500 Valby

Telefon

21 43 13 35

Alle dage kl. 08-22